FOLDER §28 

”Värna Dina Tamdjur!”  ”Så här tolkar du jaktförordningens § 28”  

FOLDER framtagen Ny rovdjurspolitik Dalarna

Ladda ner foldern här »»

Källa: Ny rovdjurspolitik Dalarnas lokalavdelning «länk till sammanfattning» 

«Länk svartvitt»

§ 28 fick för ett antal år sedan en lydelse som skulle underlätta för drabbade tamdjursägare (hund är även ett tamdjur) att lagligt freda sina djur. På senare år har även införts att anmälan vid § 28-situationer inte behöver göras till polisen. Det är tillfyllest att då göra anmälan till länsstyrelsen - sannolikt för att minska polisens arbetsbörda. Vi ser nu efter en tids tillämpning av de nya reglerna att många länsstyrelser ändå anmäler även synbarligen klara ärenden till polisen. Av bl. a. denna anledning har FNR Dalarna låtit den jaktlagskunnige Conny Björklund skriva en klargörande text som visar hur man på ett fullständigt lagligt sätt ska tillämpa § 28 i olika situationer! Länkar se ovan