Handlingsplan


 

       • Informera om rovdjuren och öka kunskapen om de problem som skapas genom de stora rovdjurens utbredning.

       • Verka för utbildning i rovdjursfrågorna samt även informera allmänheten.

       • Anordna möten och även samarbeta med organisationer med liknande värderingar.

       • Att arbeta för att bevara den svenska landsbygden och dess kulturella värden så

          att de bevaras för framtiden till våra barn och barnbarn      

       • Att arbeta för att göra det möjligt att jaga med löshund.

       • Att arbeta för att kommunal vetorätt skall gälla angående stora rovdjur.

       • Att arbeta för att staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar vid rovdjursangrepp.

       • Att arbeta för att beslut om skyddsjakt på rovdjur skall ske omgående.

       • Att arbeta för att Riksdagens beslut i rovdjursfrågorna skall följas av tjänstemän samt myndigheter.

 

           Antagna  av huvudstyrelsen 20 juli 2011