Rättgång i hovrätten Stockholm

mot dom män som stod åtalade i Mora tingsrätt 2014.

En överklagan gjordes av åklagare Åse Schoultz och rättegången fortsätter då i hovrätten Stockholm.

Här är redovisning av den, vi har valt att följa media och deras externa länkar.

Senaste NYTT

Dag 1

Länk till Härjedalstidning, Låt oss få det överstökat

Ny rättegång, helahalsingland.se

Åklagaren vill ta med nya bevis i rättegången

Dag 2

Följ länken här

Dag 2 Uppdaterat här»

Nya bevis från åklagaren, där försvarsadvoktaerna anser ha inkommit försent »

Dag 3

Dag 3 Uppdaterat här»

Dag 4

Slutplädering i rätten»

 

 


 

Intryck från första rättegångsdagen

Först vill jag tacka alla medlemmar som ställde upp i demonstrationen. Den lokala avdelningen i Dalarna hade gjort riktigt bra plakat. Ni har säkert sett bilder av dem i pressen. Att vi lyckade komma med i SVT:s TV1 igår kl. 17.30 betraktar jag som viktig milstolpe. Låt oss hoppas att riksmedia vakna.

 http://www.svtplay.se/video/2438744/sverige-idag/3-11-17-30

Åklagaren Åse Schoultz presenterade sin bild av hur den illegala jakten hade gått till. Berättelsen gav ett osammanhängande och virrigt intryckt. Kanske gjorde protesterna intryck på henne. I sin presentation poängterade hon särskilt att jaktbrott har begåtts om uppsåt att jaga varg funnits där. Jakt behöver alltså inte att ha utförts för att jaktbrott skall ha begåtts. Det räcker med att bevisa avsikt att jaga varg.

En sådan lag inbjuder till missbruk. Speciellt i kombination med fanatiska naturbevakare och en okunnig åklagare som i detta rättsfall.

Ett antal indiciebevis anfördes men inga faktiska bevis på jakt. De vapen som hade hittats i Busks bil saknade slutstycken. Åklagaren hävdade i sin plädering att vapnen var laddade vilket gav intryck av mer än lovlig okunnighet.

Åklagaren beskrev ingående hur Wäppling hade färdats med skotern. En virrig och något osammanhängande framställning som tidigare. Hennes slutsats var att han hade försökt förfölja varg och därefter ringa varg. Hela det koncept för jakt av varg som Åse målade upp föreföll helt orealistiskt om man kan något lite om jakt.

Wäpplings beskrivning av samma händelser var konkreta, motiverade och sammanhängande. Wäppling imponerade starkt på mig. Att han är en ytterst skicklig jägare råder inget tvivel om. Likaså förefaller det rätt osannolikt han på detta ytterst klumpiga sätt skulle ha gett sig ut att förfölja och driva varg. Det skulle helt enkelt inte fungera, vilket Wäppling själv klart och sakligt förklarade.

Under advokaternas granskning framkom också klart, att av de fyra män som Åse hade utmålat som passkyttar hade tre inga vapen. Wäppling hade heller inget vapen med sig på skotern. Hans vapen låg utan slutstycke i Busks bil och slutstycket låg hemma i hans vapenskåp. Busk hade lovat göra en justering på Wäpplings vapen varför det fanns i bilen. Den fjärde s.k. passkytten befann sig 1,3 mil bort och utan kommunikationsmöjlighet med de övriga. Den mannen medförde hund i koppel, vilket heller inte passar in i hennes uppmålade scenario.

Att det på dessa grunder skall gå att bevisa att UPPSÅT TILL OLAGLIG JAKT FÖRELÅG, förefaller för mig osannolikt.

Detta är kort mina intryck från första rättegångsdagen.

Mats Persson

Ordförande i Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik (fram till 2015-04-)


Övriga nyheter från rättegången

 

Publicerat 2014-11-05

Försvarsidan: 

»Det finns inga bevis»»

»Inget talar för att det förekommit jakt»»

»Rättegången avslutas»»

»"Jag vill se vilken risk jag löper"»»

»Åklagaren yrkar på två års fängelse »»

»Två års fängelse Gävledala svt.se»»

»Åklagaren yrkar på två års fängelse för grovt jaktbrott »»

  

 

Publicerad 2014-11-03 - tid: 09:32

Dag 1 sakframställan

Åklagaren Åse Scholts inleder alltså rättegången i Mora tingsrätt. Hon har tid avsatt fram till eftermiddagen, då de åtalade ska förhöras. Scholts yrkar på förberedelse till grovt jaktbrott. 

Många människor har sökt sig till Mora tingsrätt idag och tre fullsatta salar är öppna för allmänheten. Ett tiotal reportrar och press finns på plats, med bland annat tidningen Härjedalen som har flera reportrar närvarande.

Rättegången leds av domare Agneta Nyström och just nu tid: 09:42 visar åklagaren kartor över det aktuella området.

Tid: 09:49 -Åklagaren fortsätter nu med att de åtalade hade vapen i två av bilarna, men säger att det var inget, för det fanns licens på vapnen. Hon talar vidare om att det ena vapnet var laddat

Det fanns mobiltelefoner och dessa beslagtogs vid gripandet. Sms trafik finns mellan släktingar till dom gripna men detta nås fram den 6 maj. text. "lägg ner, varnad"

Tid: 09:56 -Åklagaren säger nu i rätten att det har skett en illegal spårning av varg. Man har hittat skinka och hundgodis på en plats i skogen, närheten av ett varggryt. 

Tid: 10.00 -Vidare säger åklagaren att ammunition till en pistol hittats och ingen av männen har licens på pistol.

Tid: 10:08 -Man har vidare på den platsen hittad skoavtryck som överensstämmer med en av de åtalade.

Tid: 10:18 -Åklagaren visar nu trackingkarta över vargspår mellan tiden 1 april - 6 maj.

Tid: 10:21 Åklagaren Åse Sholts är nu klar med sin sakframställan och kommer senare att förhöra de åtalade.

Straffet kan yrkas upp till max 4 år.

-Paus

 

Tid: 11.00 Förhandlingarna återupptagna

En diskussion uppstår direkt vid inledandet mellan åklagaren och advokaterna om det är någon specifik varg som de åtalade har spårat.

Tid. 11:04 Slutstycket till vapnet blir hittat hos en av de åtalade. 

Tid: 11:05 Advokat Håkan Muntzings tur. "min klient har aldrig varit ute på jakt" han var med sina vänner. Han hade inte ens några vapen med sig" säger advokaten.

Tid: 11:10 Min klient och hans vänner var uppe för att reka bäver och inväntade danska gäster som skulle jaga bäver, och inget annat ryter advokaten till. När två av de misstänkta står vid vägen dimper en helikopter ned.

Efter samtal med förarna i helikoptern och visat legitimation, med orden: "vi ska jaga bäver", önskade helikopterförarna, lycka till.

Advokaten menar till rätten att inget påtagligt kan påvisas och sågar yrkandet. Advokaten hävdar också i försvaret att stövlarnas avtryck är mycket vanligt, kan vara vems som helst, det finns alltså många sådana stövlar.

Tid:11:20 Nästa sakframställan

Nästa åtalade försvaras av Mats Östberg advokat

Tid: 11.24 Min klient har alltså inte spårat eller följt efter någon varg. I någon mån sett vargspår. Vapnen finns men som förvaras i väns bil och slutstycket ligger i fickan.

Tid: 11:30 Skoterföraren har alltså åkt längs skoterled och följ vargspår vid sidan om

Advokaten vill nu att åklagaren redogör för vilken varg/vargar hans klient har följt efter. Östberg fortsätter också med att skotern som användes hade bara ett par liter bensin i tanken vilket motsätter påståendet till organiserad tjuvjakt på varg.

Tid:11:35 Advokat Östberg säger: "Det finns inga regler i världen som säger att man inte får spåra varg". Det man inte får göra är att förfölja varg.

Tid: 11:40 Advokat Åke Söderman - Enligt naturvårdarna finns det ett antal varghatande jägare". Han fortsätter med att inleda: -Den 7 maj skulle ett antal bäverjägare upp från Danmark och att man förberedde inför detta besök. 

De danskgästande jägarna existerar men har vitsordats av åklagaren och behöver således inte inställas i rätten. De hade till och med varit boende hos en av de åklagade medan denne satt anhållen.

En viss telefonavlyssning har skett men inget har framkommit under den.

Tid: 11:50 Nu lunch paus!

Åter kl. 13.00

 

Tid 13:02 Förhandlingarna återupptas

Nu ska de åtalade höras

Åklagaren ställer en rad frågor till dom misstänkta, bland annat vad bävern äter och vilken relation han har till de övriga

Åklagaren vill visa rätten att de åtalade inte kunde vara på bäverspaning eftersom de inte befann sig på de platser bävern fanns.

Denne frågar vidare om man använder skoter i bäverspaning?

Hon frågar vidare till den misstänkte: "har du rekat bäver något mer än den gången?"

Tid: 13:21 Nu tar åklagaren upp sms trafiken

Den åtalade vet inte vad det betyder, texten i sms meddelandet

1: "kommer till dig sen för att visa på karta och papper åt vilket håll dom gått"

2: "en av vargarna var bakom galberget och jagade, måste bli frisk til lhelgen för då kör vi"

3: "det är polis på byn så jag avvaktar"

4: "de har bott där innan klockan 5 i morse.... tror de tagit en älg..."

ingen rapport mellan 5-8

9: SMS nummer nio: "XX blir inte med i morgon. Det blir nog bara vi och Svegarna"

Tid: 13.30 -"Vilka är Svegarna", undrar åklagare Schoultz.

Åklagaren berättar att hon vitsordar att det faktiskt skulle komma danska gäster för att jaga bäver de nästkommande dagar. De tilltalade har ju hävdat att de rekat inför denna jakt när de greps. 
Åkl: "Ni hade ju inte jakträtt i de områdena ni rekade. Hur tänkte ni?"
45-åringen:"Vi tänkte att det löser vi om vi ser något intressant."
"Jag har inte svarat på något av de här SMS:en. Har jag det?" undrar den misstänkte.

"Nej", medger Schoultz.
 
Tid: 13:45 -Men åklagaren menar alltså att det är ostridigt att danska gäster faktiskt skulle komma för att jaga bäver de nästkommande dagarna efter gripandet.
Kan nog inte åka med", skriver skoterföraren till 45-åringen på söndagen om jag förstått rätt. 
Söndagen är alltså gripandedagen.
Jag har väl ingen kommentar till det", svarar 45-åringen.
 
Sms:et "Poliser i Olingskog" får 45-åringen av en utomstående. 
Åkl: "Kommentar till det?"
45-åringen: "Nej, det var väl poliser i Olingskog."
45-åringen skickar senare: "Lägg ner varnad" till skoterföraren.
 
Åkl: "Vad har du för kommentar till det?"
45-åringen menar att han varnar skoterföraren, då skotern är avställd och en polishelikopter är i luften. 
 
Åklagaren ber 45-åringen att berätta hur en handenhet och hundhalsband fungerar. Handenheten tar emot hundhalsbandets positioner. Skoterföraren hade ett hundhalsband på sig.
Kan du förklara lite för oss handenhet och hundhalsband", frågar Schoultz
på enheten ser man var hundhalsbandet befinner sig"
 
Nu undrar Schoultz: "Det är mycket grus där skoterföraren kör"
Så mycket grus var det inte", svarar den misstänkte
Åklagaren avslutar förhöret med 45-åringen. Hans advokat tar vid med sina frågor.
 
 
Tid: 13:54 -Nu är det advokatens tur att ställa frågor
 
Advokaten tar upp de två gevär som hittats i den misstänktes bil
 
-I ett av dem fanns inget slutstycke

"Hur kom det sig att det inte fanns det" undrar advokaten

"Framstocken ligger mot pipan och det ska putsas bort", säger den misstänkte som hade med sig bössan åt en bekant som ska laga vapnet.
Slutstycket var som tidigare nämnt i vapenskåpet hemma hos den misstänkte.
 
Advokaten: "Jag har påstått att du inte hade ett fungerande vapen med dig i bilen. Vart hade du slutstycket?"
45-åringen: "I vapenskåpet. Där har det legat sedan maj 2012. Ingen har frågat mig vart det har varit."
 
Även skoterförarens vapen låg i bilen. Även det saknade slutstycke. Slutstycket hade skoterföraren med sig.
 
Tid: 14:00
 
Advokaten frågar hur det går till att reka längs med vattendrag efter bäver. 
Advokaten: "Vilken plats är initial för bäverjakt, om du förstår vad jag menar?"
45-åringen: "I närheten av en hydda."
 

Advokaten tar också upp sms:en. 
"Du sa spontant att de är från skoterföraren, och du har svarat på ytterst få."

Advokat Müntzing, som företräder 70-åringen, frågar 45-åringen hur ofta telefonerna fungerar i området.

"Mer till än från", svarar 45-åringen.

Advokat Müntzing frågar om hur skotern kom in i bilden. 45-åringen berättar att de hade fortsätt köra bil, om det inte var så att de hade kört fast.

45-åringen berättar att den här helgen var den första som man kunde åka ut på skogsbilvägarna. Och därför var det inget konstigt att de var ute.

Åklagaren och advokat Müntzing munhuggs om en uppgift kring när polis egentligen var på plats i skogsområdet. Men förhöret med 45-åringen avslutas.

paus 15 minuter-

 

Tid:14:32 -Förhandlingarna återupptas

Förhör inleds nu med skoterföraren.

Han vill börja med att berätta om bäver.

I maj äter bäver gräsrötter i vattnet, säger han, och då måste man leta längs med vattnet.

De går även på land, miltals, om de känner att de vill byta område, säger han.

Jag ville inte åka ut", säger skoterföraren om morgonen för gripandet.
Men han och den medtilltalade 70-åringen åker ut och möter upp de andra. De har hämtat upp en annan medtilltalads skoter.
Han vill visa på en karta hur han har åkt i området.
Han visar att han först åker söderut längs med ån Sexan.
Sedan vänder han tillbaka, Skotern och föraren skjutsas norrut. Skoterföraren åker söderut och vänder sedan norrut igen. Han följer åkanten vissa delar.
Skoterföraren går väldigt detaljerat igenom hur han har åkt. Åklagaren menar att han ska ha spårat, sökt och förföljt varg åt de andra. Något skoterföraren har förnekat.
Han berättar att han såg vargspår vid flera ställen.
Men han berättar att han också sett lo- och järvspår. Han berättar också att han brukar kontakta länsstyrelsen om han ser järvspår.
 
Skoterföraren berättar att han blev stoppad av polishelikoptern, som lät honom fortsätta. Men han fick bensinstopp inte långt efteråt och skjutsades senare hem av en kompis, som inte hörde till det gripna ekipaget. 

"Jag frågade om det fanns något jag kunde hjälpa till med. Jag ritade in på en karta så att det inte skulle bli något snack", säger han om mötet med personalen i polishelikoptern. Han berättar att allt kändes som ett missförstånd.

 

Tid: 14:50 Åklagaren ska ställa frågor till skoterföraren.

Åkl: "Hade du hundhalsband med dig?"
Föraren: "På skotern? Ja. Det kan ha varit två."
Han lade senare ifrån sig halsbandet i en av de medtilltalades bilar.
 
 
Åklagaren: "Var du någonting i området innan den 6 maj?"
Han berättar att han var där på fredagen och lördagen. 
 
På fredagen åkte han dit med 70-åringen, säger han. De var bara ut och åkte. Föraren tyckte att området var intressant med tanke på jägargästerna från Danmark. Dessutom hittade han då lo- eller järvspåren, som också gjorde det intressant.
 
Skoterföraren går nu detaljerat igenom en passage på kartan där han sett vargspår. Han berättar att vargspåren vikt av åt ett håll, och han åt ett annat. I samma område hade han också upptäckt att bäver fanns.
 
Åklagaren går tillbaka till gripandesöndagen. Enligt skoterföraren blev han kontaktad av den medtilltalade 70-åringen som i sin tur haft med kontakt med den nyss hörde 45-åringen. De behövde hjälp med skoter. Trots att skoterföraren till en början inte ville följde han med. 
Föraren: "Eftersom att jag är så intresserad är jag inte svår att övertala"
 
Han säger också att han hade med sig 45-åringens hundhalsband på skotern för att kolla räckvidden.
 
Skoterföraren: "Jag hade bara kontakt med 45-åringen, de andra pratade jag aldrig med"
 
 
Tid 15.10 -Nu ska åklagaren fråga om sms:en som 45-åringen också fick frågor om.
 
Skoterföraren bryter in. Han vill understryka att förutom bäverreken var han intresserad av alla sorters spår. "Jag är allmänt intresserad", säger han.
 
Skoterföraren, som varit i samma område både på fredagen och lördagen innan gripandet på söndagen, redogör för sina färdvägar i området.
 
 
Han berättar att han förstod att bäver fanns i området redan på lördagen. Men inte hur många eller var, exakt.
 
Tid: 15.18
 
Nu gör åklagare Schoultz ett nytt försök att gå igenom sms-trafiken, på samma sätt som med 45-åringen.
 
 
Den 21 april skriver han till 45-åringen: "Vad händer? Står i Sexdalsvallen"
Åklagaren: "Vad innebär det?"
Föraren: "Det innebär precis vad det står."
 
 
Sms från föraren till 45-åringen den 28 april: 
"Polis på byn jag avvaktar"
Föraren: "Själva situationen minns inte, det var så längesen. Men det här är på kvällen, och nån kan ha haft en obesiktigad bil, och det var onödigt att köra när polisen var på byn."
 
Ett annat sms gäller att någon ska ha fotat en sändarförsedd varg i området. 
Föraren: "Det var något jag hade hört"
 
Tid: 15.32 Åklagaren går igenom alla sms
 
Tid 15.10 -Nu ska åklagaren fråga om sms:en som 45-åringen också fick frågor om.
 
Skoterföraren bryter in. Han vill understryka att förutom bäverreken var han intresserad av alla sorters spår. "Jag är allmänt intresserad", säger han.
 
Skoterföraren, som varit i samma område både på fredagen och lördagen innan gripandet på söndagen, redogör för sina färdvägar i området.
 
 
Han berättar att han förstod att bäver fanns i området redan på lördagen. Men inte hur många eller var, exakt.
 
Tid: 15.18
 
Nu gör åklagare Schoultz ett nytt försök att gå igenom sms-trafiken, på samma sätt som med 45-åringen.
 
 
Den 21 april skriver han till 45-åringen: "Vad händer? Står i Sexdalsvallen"
Åklagaren: "Vad innebär det?"
Föraren: "Det innebär precis vad det står."
 
 
Sms från föraren till 45-åringen den 28 april: 
"Polis på byn jag avvaktar"
Föraren: "Själva situationen minns inte, det var så längesen. Men det här är på kvällen, och nån kan ha haft en obesiktigad bil, och det var onödigt att köra när polisen var på byn."
 
Ett annat sms gäller att någon ska ha fotat en sändarförsedd varg i området. 
Föraren: "Det var något jag hade hört"
Åklagaren ställer uppföljande frågor om spårsnö.
Föraren förklarar hur han spårar.
 
Ganska långa frågor, och utlägg, om spårningsteknik.
Tillbaka till sms:en.
"Kan nog inte åka", skriver skoterföraren vid 04-tiden på morgonen gripandedagen. Han hade ont i huvudet.
 
Åklagaren: "Jag tänker 04.19 på morgonen? Så tidigt för att reka bäver?"
Föraren: "Det är väl inget märkligt. Om man är morgontrött så är det väl märkligt, men inte om man är morgonpigg. Dessutom hade det väl med vägarna att göra."
 
Har ni spår", skriver han till 45-åringen igen en timme senare. 
"Spår efter bäver", förklarar föraren.
 
Klockan 09 samma dag får föraren sms:et: "lägg ner varnad"
Föraren ger samma förklaring som 45-åringen. Skotern var avställd, men det visste inte föraren.
 
Tid: 15:46 -Åklagaren tackar och stannar. Dags för förarens advokat att ställa frågor
 
Advokaten ber honom beskriva sig själv. Föraren: "Jag har i princip bara hållit på med jakt, natur och djur sedan jag var liten"
 
Han berättar att han även arbetat med frågorna. "Bäverjakt har jag sysslat med i tio år", säger han.
 
Föraren säger att han är intresserad av spår och att länsstyrelsen bett honom om hjälp ibland. Om vargspår-bilderna i utredningen säger han: "Jag har tittat på spåret en liten sträcka när det har kommit i min väg och sedan vinklat bort från det".
 
Skoterföraren tar upp en bild på vargspår och skoterspår ur förundersökningen. Där menar han att varg gått först efter att flera av dem greps.
 
Alltså, att vargen gått efter att han kört med skotern på platsen.
 
"Det sägs att jag har spårat 3,2 kilometer", säger han och förklarar att han då kört på en väg och inte i terräng. 
"Jag har aldrig vinklat av vägen", säger han.
 
Tid: 16:00
Återigen börjar det bläddras bland bilder bland advokater och åklagare.
 
 
Man försöker titta på samma spårbilder.
Lite svårt att rapportera just nu, advokaten ber skoterföraren förklara olika bilder på spår som han ska kört kring. Bilder som vi åhörare inte kan se på skärmarna i salen.
 
Tid: 16:07 Advokaten frågar om skoterföraren kan se på bilderna ifall vargspåren kommer från samma individ. 
Föraren: "Det är omöjligt att avgöra" 
 
Advokaten: "Har du sett någon varg den här aktuella dagen?"
Föraren: "Nej."
 
Advokat Östberg avslutar. En annan advokat frågar föraren om var hans slutstycke var. Vapnet hittades laddat, vilket åklagaren påpekade, i 45-åringens bil. 
Föraren: "Jag hade slutstycket i fickan. Vapnet går inte att använda utan det."
 
45-åringens advokat, som tagit över förhöret, fortsätter. 
Advokaten: "Är det ens möjligt att hinna ikapp en varg i den här terrängen?"
Föraren: "Nej, det är helt omöjligt", säger han och menar att det skulle kunna gå exempelvis på en sjö, men inte i den skogsterräng där han befann sig.
 
Föraren: "Här handlar det om att skoter- och vargspår sammanträffats, men jag har inte fullföljt någon spårning"
 
En advokat frågar: 
"Kom det några danska gäster?"
Föraren: "Ja."
Advokaten: "Sköts det några bävrar?"
Föraren: "Ja."
Förhöret avslutas.
 
Tid: 16:18 Rätten tar en kort paus 10 min
 
 
Tid: 16.33
Förhandlingen återupptas. Parterna kallas in.
 
Nu är det 70-åringens tur att förhöras. Han inleder med att berätta om den där majdagen 2012.
 
Han berättar att han på morgonen åkte för att hämta skoterföraren, efter att ha fått frågan om att följa med från tidigare hörde 45-åringen.
 
Han berättade om helikoptern. "Vi hörde den hela tiden", säger han.
 
De fikade och bestämde sig för att åka därifrån. I Sexdalsvallen klev de ur. Senare landade helikoptern vid dem. 
70-åringen: "De frågade vad vi gjorde, och vi sa att vi rekade för bäverjakt"
 
En stund senare blev de gripna av polisen, berättar han.
70-åringen: "Jag hade inga vapen med mig, vad skulle jag med det till? Vi skulle ju reka bäver"
 
Åklagare Schoultz frågar hur han känner 45-åringen. 
"Är man jägare i Härjedalen känner alla varandra mer eller mindre"
 
De andra säger han sig vara ytligt bekanta med, utom skoterföraren.
åklagaren frågade sig hur det kom sig att han var med. 
"Mycket är slump", säger han.
 
åklagaren frågar 70-åringen om tider för söndagen då han greps. När kom de in i området? Men 70-åringen är lite osäker, och hänvisar till att två år har gått.
 
Tid: 16:50 Åklagaren avslutar efter bara några minuter. Advokaten Müntzing tar över
 
Advokaten frågar om när han, och skoterföraren, kom in i området på morgonen. 
Advokaten: "Hur fungerade mobiltelefonerna på platsen?"
70-åringen: "Inte alls".
 
advokaten: "Och jaktradioaapparater förekom inte?"
70-åringen: "Nej"
 
Advokaten: "Åklagaren säger att du i samförstånd med andra haft onda avsikter. Hon säger att du ska ha stått på sådant sätt, att om tillfälle ges, ha möjlighet att skjuta. Stod du på pass?"
70-åringen: "Nej."
Advokaten: "Du hade inget vapen på dig?"
70-åringen: "Nej. Vi skulle inte jaga."
 

70-åringen om när de hörde helikoptern: "Vi tänkte vad är det frågan om?"
 
 
Advokaten: "Har ni ringat varg?"
70-åringen: "Nej."
Advokaten: "Fanns det något sådant snack mellan er?"
70-åringen: "Nej, däremot skulle vi söka upp bäverhyddor."
 
70-åringen såg vargspår och tyckte inte att det kändes kul. 
Advokaten: "Skulle du kunna döda en varg?"
70-åringen: "Nej"
 
Advokaten har inga fler frågor. Inte de övriga heller.
 
Tid: 16:58 -Förhöret avslutas. Nu är det dags för nästa man, en 55-åring.
 
55-åringen: "Jag hade hört att 45-åringen skulle få danska gäster och att de skulle reka bäver på söndagen", berättar han om hur allt började.
 
Åklagaren: "Var du ute och rekade efter ån Sexan?"
55-åringen: "Ja, det var jag."
Åklagaren: "Hur långt då?"
55-åringen: "Ganska långt."
 
Skoterföraren använde sig av 55-åringens skoter. 
55-åringen: "Står skotern på gården så får han använda han sig av den."
 
55-åringen: "Det är inte så konstigt egentligen"
 
Tid: 17:10 -Åklagaren avslutar även detta förhör kvickt.
 
Sista mannens förhör. Det handlar även detta om en 45-årig man.
 
 
Han får inleda, som de andra, med egna ord om dagen då de greps.
 
Åklagaren frågar även om honom om hans relation med de andra.
 
Åklagaren avslutar även detta kvickt. Hon tryckte på att 45-åringen inledningsvis sagt att han var ensam ute. Han greps på en annan plats än de andra.
 
Tid: 17:18 -Advokaten tar över
 
 
Advokaten: "Hade du nånsin för avsikt att jaga varg?"
45-åringen: "Nej"
Advokaten: "Har du stått på pass?"
45-åringen: "Nej"
 
Tid: 17:20 -Han avslutar förhöret
 
 

 


 

 

Dag 2

Rättegång inleds kl. 09.00 -  tisdag 4 november

Hej och välkomna till dag 2 Mora tingsrätt

just nu väntar pressen på att få komma in------

Idag så är det vittnesförhör av naturvårdare och vargforskare ska kallas in.

 

Tid:09:02

inledning

Det verkar ha blivit något fel på tiderna i de sms som skickats mellan vissa av männen under tiden för det påstådda brottet.

Alltså, sms:en har inte skickats vid de tider som angetts vid tömningen ur telefonerna. Om jag har förstått det rätt ska en timme plussas på. Åklagaren vill låta it-forensiker titta på det hela, och sedan återkomma under dagen.

Advokaterna går med på detta.

Det rör sig om flera sms till 45-åringens telefon. Han hördes först i går, och särskilt om sms-trafiken. 

Åklagaren åberopar därför ett nytt vittnesförhör, med en av polisens it-forensiker, som ska reda ut detta i morgon.

 

Första vittnesförhöret inleds.

Det är en bekant till en av 45-åringarna som är tilltalade.

Vittnet ska ha skickat ett sms till en av de tilltalade under gripandedagen.

Han får frågor om hur han känner de andra. Han är bekant med de flesta, säger han.

I sms:et stod det "Polis i Olingskog". Det skickades alltså till en av de tilltalade under gripandedagen.

Vittnet: "Jag såg att det gick fort ute på vägen, klart att jag reagerar."

Åklagaren: "Du skrev 'Polis i Olingskog'?"

Vittnet: "Nej, jag skrev 'Blåljus på väg'"

Åklagaren frågade om han träffat några av männen dagen innan. 

Vittnet: "Nej"

Åklagaren: "Du säger att du aldrig har sett att det gått så fort ute på vägen? Varför skickar du det sms:et?"

Vittnet: "Tänk om det var en olycka?" frågar vittnet tillbaks. Vittnet hade alltså sett polis åka fort på vägen.

Åklagaren avslutar förhöret. Advokaterna har inget att tillägga.

 

Tid: 09:30 Förhör av naturbevakare----

men först ett avbrott

 

Först ska en film visas. Filmen är tagen från en polishelikopter strax innan fyra av männen greps. 

Polishelikoptern filmar, kortfattat, fordonsekipaget som rör sig i skogen.

Advokaterna vill att både den redigerade varianten på sju minuter, och den oredigerade varianten på tjugo minuter ska visas.

De här filmklippen blir lite svårrefererade, och det är ungefär en halvtimme som ska visas.

 

Tid: 9:37 filmen----------

Filmen visar inte bara skotern, utan även fordonsekipaget.

Helikoptern filmar från luften hur fordonen står på vägen, med skotern intill. De pratar med varandra. I helikoptern finns en polispilot och en naturbevakare från länsstyrelsen.

Åklagaren hävdar att bilderna på enbart skog, och där kameran vinglar, ska klippas bort till den redigerade varianten.

 

Helikoptern filmar skoterföraren som kör på en väg. Blandat snö och grus. Piloten och naturbevakaren diskuterar mest var de befinner sig på kartan.

Fordonen och föraren delar på sig. -Vi siktar in oss på skotern"

Skoterföraren kör på en grusväg. 

Naturbevakaren säger att man inte kör på grus om man har rent mjöl i påsen.

Nu riktar kameran in sig på de två fordonen. Tre av männen kliver ur fordonen.

Helikoptern fortsätter att filma runt männen, som står utanför sina bilar på en grusväg.

Helikoptern landar framför skoterföraren. 

Filmen slut-------------

 

 

 

Tid: 09:48 Nu kommer den oredigerade filmen att visas och den är 20 min lång-----

Med tanke på den tidigare diskussionen om tiderna för sms, tar man nu upp om klockan på helikopterfilmen stämmer.

Nu visas den oredigerade filmen. Bilarna syns köra på en grusväg. 

Polispiloten och naturbevakaren diskuterar kameran. Sedan: 
Naturbevakaren: "De är helt klart skärrade över någonting."
Piloten: "Det känns så". 
De upptäcker skotern, som kör framför bilarna.

 

Man har svårt att rikta in kameran.-Helikoptern filmar hur skotern ansluter till bilarna, och kör före dem. Piloten och naturbevakaren rapporterar detta vidare över en komradio.

Bilarna stannar och skoterföraren ser ut att diskutera med en av männen i bilarna.

Polispiloten frågar om informationen om skoterföraren gått ut till patrullerna.

Åklagare Åse Schoultz berättade igår att två polispatruller kom till området.

Polispiloten: "Det här kan inte vara Sexdalsvallen, vad fan"

Ekipaget har börjat röra på sig igen längs med vägen.

Kameran rör sig bort från vägen. Personalen i helikoptern verkar prata om kartan och vart de befinner sig.

Det har mest varit bilder på skog en stund nu.

Dialogen har handlat om vägarna i området.

Nu zoomar kameran in på hur ekipaget stannat vid en korsning.

Piloten ger ekipagets position till patrull/patruller på marken.

Ekipaget rör sig igen.

Kameran har koncentrerat sig på skoterföraren efter att ekipaget delat sig. Snön har delvis smält på vägarna, det är ömsom snö, ömsom grus. När föraren kör på en längre sträcka säger bevakaren detta med att man inte kör skoter på grusväg om man har rent mjöl i påsen.

Nu har kameran riktat in sig på fordonen igen och männen som står utanför.

Medan helikoptern filmar de stillastående bilarna polispiloten, naturbevakaren pratat över radion om hur de ska möta upp männen på vägarna. 

Piloten: "Vi måste börja tänka på bränslet så frågan är om vi inte ska landa vid skotern"

Helikoptern hänger över bilarna, men rör sig långsamt bortåt.

Polispiloten: "Ska jag landa vid skotern?"

Bevakaren: "Ja det kan vi göra."

Polispiloten säger över radion att man ska kolla upp skoterföraren.

Föraren berättade igår om när helikoptern landade. Han sade att han visade helikopterpersonalen hur han åkt med skotern på en karta, och att han frågat om han kunde hjälpa dem. Skoterföraren upplevde att allt handlade om ett missförstånd. -Tid: 10:08 -Filmen slut 

En advokat uppmärksammar att helikoptern varit nere på marken och identifierat flera av personerna en gång tidigare under dagen. Åklagaren bekräftar.

Paus i rätten ca 15 min

Tid: 10.26 Förhandlingarna börjar-----

Först informeras om en it-forensiker från polisen kommer i morgon för att reda ut problemen med sms-tiderna. 

Vittnesförhör med den första naturbevakaren från länsstyrelsen ska nu inledas. 

Det är den naturbevakare som fanns med i polisens helikopter på gripandedagen.

Åklagaren: "Som naturbevakare, är du tjänsteman då?"

Bevakaren: "Ja". 
Åkl: "Vad har du för arbetsuppgifter?"
Bevakaren berättar att de sysslar med tillsyn, spårning, inventering.

 

Åklagaren ber honom berätta om den 5-6 maj 2012.

Han och en annan naturbevakare var ute den 5 maj i det aktuella området.

Det snöade, och vi såg att någon hade åkt in före oss. Vi kommer nästan fram vid ån Sexan och där är två färska vargspår österut mot ån"

Vi ser att någon annan också varit intresserad av spåren"

Vid en plats ser de i spåren att någon klivit ur en bil och följt de färska vargspåren en bit.

Längre fram hade personen som följt vargspåren blivit upplockad av en bil, berättar han.

Han är osäker på tiden, men han tror att det var vid 10-tiden den 5 maj som han var ute.

Han får återigen berätta om att de såg människospår efter vargspåren söderut vid ån Sexan.

Spåren var färska.

Han såg inga andra rovdjursspår.

Åklagaren frågar om söndagen. "Då beslutades om en större tillsyn", berättar bevakaren.

Två naturbevakare skulle följa med poliser, och han skulle följa med i helikoptern.

Han berättar att han blev upplockad av helikoptern vid klockan 10.00 -"Vi flög in vid Rövarberget, vi kom sydvästifrån, och vi ser varglöpor och skoterspår i terrängen" -"När vi kommer uppöver en bit, kanske efter en halvtimme, så säger piloten att vi ska spela in."

"Då kom skotern upp, men jag såg inte vart den kom ifrån"

"Vid Sexdalsvallen delade de sig. Bilarna åkte nordväst och skotern nordöst"

Vi åkte bort för att stoppa skotern"

Han berättar om mötet med skoterföraren. "Han visade hur han åkt på kartan"

Åklagaren: "Har du träffat xx (skoterföraren) tidigare eller efter detta?"

Bevakaren: "Nej"

Åklagaren frågar hur vägarna såg ut. Var det snö, barmark eller växlade det? 

"Det växlade", svarar han.

Åklagaren frågar om hur han ser på att skoterföraren körde på gruset. 

Bevakaren: "Jag skulle göra det bara i nödfall. Det sliter på skotern", svarar han.

 

Åklagaren: "Var ni ner någonstans innan ni började filma?"
Bevakaren: "Nej det var vi inte"
Åklagaren: "Det görs ju gällande att ni har varit nere när ni körde in, och identifierade personerna?"
Bevakaren: "Ja, men det var efter att vi mött skoterföraren."

Bevakaren berättar att två av männen sade att de hade rekat bäverjakt när de id-kollade dem.

Åklagaren frågade vad bevakaren sett. 

Bevakaren:"Det var skoterspår och vargspår tillsammans"
Åklagaren: "Var det på vägen eller i terrängen?"
Bevakaren: "Det var både och"

Åklagaren visar nu upp en kartbild över det aktuella området på skärmarna som vi kan se.

eller "kartbild", det är en rapport av naturbevakaren om hur vargarna rört sig enligt hans iakttagelser på lördagen, dagen innan gripandena. Då han och en kollega sett spår av någon människa som följt färska vargspår.

Not: -Det är naturbevakarna från Dalarna, Jämtland och Gävleborg som ska vittna.

Naturbevakaren får förklara sin kartbild. Den innehåller också punkter där de stoppade skoterföraren, och iakttog fordonsekipaget, på söndagen.

Nu får naturbevakaren förklara några bilder på varg- och skoterspår som tagits från helikoptern.

Han berättar att skoter- och vargspåren går i samma riktning. 

Åklagaren: "Det är alltså framspårning det handlar om?"
Bevakaren: "Det är min bedömning"

På andra bilder som visas på varg- och skoterspår ihop kan inte bevakaren bedöma om det rör sig om framspårning.

Bilderna är tagna kring Rövarberget.

Tid: 10:59 -Åklagaren avslutar här 

 

Tid: 11:00 -Hans Östberg, advokat till skoterföraren, tar nu över förhöret.

Han frågar vart varg- och skoterspåren tar vägen på bilderna. 

"In i skogen, jag ser inte"
Advokat: "Hur kan du då säga att det rör sig om spårning?"

Advokaten: "När ni åker upp den 5 maj, vad har ni för ingångsuppgifter?"

Bevakaren: "Vi skulle kolla om det var lugnt i området?"
Advokaten: "Att det var en lördag spelar ingen roll?"
Bevakaren: "Nej, det gör det inte"

Advokaten: "Fanns det inga uppgifter om att något pågick som inte fick pågå?"

B: "Nej, jag hade något samtal på torsdagen om att vi skulle titta extra kring Rövarberget."
A: "Inget mer än så?"
B: "Nej."
 

 

A: "När du sitter i helikoptern, vad har du då för tankar om vad du ser? Du säger en del saker som man kanske reagerar på? KOmmer du ihåg det?"
B: "Ja."
A: "Vad får dig att säga så?"
B: "Jag vet inte."
A: "Kan det vara lite adrenalin?"
B: "Ja, det kan det vara." 

 

Advokaten frågar: Ni såg väl inget olagligt?
Nej, svarar bevakaren, men filmen ska inte tas ur sitt sammanhang. Det fanns anledning att åka ned och prata med männen.

Men skoterföraren lämnade väl inga uppgifter som var konstiga eller misstänkta, frågar han. 

"Nej", svarar bevakaren. 
Advokaten: "Det är väl inga fel att kolla efter vilt?"
Bevakaren: "Nej?"
A: "Ni tar väl tacksamt emot uppgifter om rovdjuren?"
B: "Ja, det gör vi."
A: "Den 6 maj, hade ni då någon kännedom om varg fanns i området?"
B: "Nej, det var utifrån de uppgifterna den 5 maj."
Men det fanns position på en tik i reviret från flera dagar tidigare, därför var området intressant, säger bevakaren. 
 

Tid: 11:09 -Advokat Müntzing tar över.

Han frågar om poliser var med när naturbevakarna upptäckte människo- och vargspåren på lördagen. "Nej", svarar bevakaren.

Advokaten frågar vilket tips som låg i botten för insatsen på söndagen.

Bevakaren: "Det var en dam som ringde och sade att vi skulle titta närmare kring Rövarberget. Det var ganska kryptiskt, vi skulle ändå till området och titta"

Det tipset kom på torsdagen.

Eller fredagen, han minns inte riktigt. Naturbevakarna upptäckte spåren på lördagen.

Advokaten: "Vad var det här för dam som ringde?"

Bevakaren: "Nej, jag minns inte om hon presenterade något namn."

Advokaten: "Nämnde hon några namn?"

Bevakaren: "Nej."
Advokaten: "Verkade hon balanserad?"
Bevakaren: "Det kan jag inte svara på."

Advokaten: "Du tyckte att samtalet var konstigt?"

Bevakaren: "Konstigt och konstigt... jag får en del såna där samtal, som är kryptiska"

Advokaten frågar om han är säker på att det är vargspår han har sett från helikoptern. Ja, det är han helt säker på, svarar naturbevakaren. 

Advokaten frågar vidare om skoter- och vargspåren från luften.
Adv: "Och den bedömningen gör du från luften, av att titta på spåren?"
B: "Ja."
Advokaten: "Jag blir väldigt förvånad över det du säger på filmen." Bevakaren berättar att han var frustrerad över polispatrullerna på marken, och att det kanske fanns lite adrenalin i kroppen. 
Advokaten: "Men varför var du frustrerad över min klient? Du kanske hade förutfattade meningar?"
Bevakaren: "Nej, jag vet inte det..."
 

Tid: 11:26

Det går fort i förhöret nu. Nästa advokat har tagit över.
Advokaten anmärker på en kommentar från naturbevakaren under helikopterfilmen. 
Adv: "Du säger att de ser skärrade ut. De kan inte köra saktare än vad de gör på filmen" 
B: "Nej, men det är nog också mest adrenalin." 
A: "Är du upphetsad vid tillfället?"
B: "Upphetsad och upphetsad... det är svårt att svara på."
A: "I filmen - tycker du det verkar som att de försöker fly?"
B: "Jag tyckte så då"
A: "Men tycker du det i dag?"
B: "Nej, om man lyfter ur filmen så är det väl inget olagligt att åka runt på det där viset."

Advokaten frågar vad det är som gör att han inte tror att männen faktiskt kan ha rekat efter bäver. 

Bevakaren: "Jo det kan de ha gjort"

 

Tid: 11:30

Nästa advokat, Åke Söderman, tar över förhöret. Han frågar om filmen igen. 

Adv: "Har du varit med och redigerat den?"
Bevakaren: "Nej"

Advokaten: "Har du någon uppfattning om varför en naturbevakare satt i helikoptern och inte en polis?" 

Bevakaren: "De ville kanske ha någon som kunde området."

Advokaten: "Jag påstår att du hade förutfattad mening om männen på marken. Såg du om de hade placerat ut sig på marken?"

Bevakaren: "Nej, jag såg inget sånt."

Inga fler frågor från försvararna

 

Not:-(Jo här kommer en till:)

En sista fråga från en av advokaterna. 

Advokaten: "Om du man utövar aktivitet av något slag inom ett område, hur ska man undvika att bli misstänkt, och om man har rätt att spåra?"
Bevakaren: "Det kan vara svårt"
 

 

Not: -Nej, de vill inte sluta. Advokat Müntzing ställer några frågor om när helikoptern gick ner för att id-kolla skoterföraren. 

Adv: "Hur verkade skoterföraren?"

Bevakaren: "Inga konstigheter."
Adv refererar till att bevakaren sagt att skoterföraren i ett förhör berättat att han sett helikoptern.
Adv: "Hade det inte varit konstigt att han spårat varg om han samtidigt sett dig?"
B: "Kan jag inte svara på."
Adv: "Verkade han nervös?"
B: "Nej" 

 

Tid: 11:44 Paus i några minuter, ett förhör till innan lunch 

Tid: 11:49 -Dags för nästa vittnesförhör. Även denna gång handlar det om en av länsstyrelsens naturbevakare.

Han var med den förra naturbevakaren lördagen den 5 maj 2012, alltså dagen innan gripandet. Nu återberättas historien från den andres synvinkel. 

"Vi bestämde att vi skulle åka till Tandsjön", berättar naturbevakaren.

Han säger att de skulle till Tandsjöreviret,och de hade en sista position på en vargtik kring Rövarberget.

Han berättar att de först inte kom in i området pga mycket snö. När de provade en annan infartsväg såg de att en annan bil åkt där före dem.

De såg också vargspår.

Där såg de också fotspår, att någon varit ute och tittat.

De följde vargspåren söderut någon kilometer. Där såg de i spåren att den förevarande bilen stannat, att någon klivit ur och följt vargspåren.

När vargspåren vikt av vägen, hade även fotspåren vikt av.

Sedan hade de sett i spåren att bilen innan plockat upp personen som följt vargspåren

 

Tid: 12:02 -Nu plockar man fram en karta över området runt Tandsjöreviret, som vittnet ska visa på.

Lite tekniska spörsmål som stannar upp

Tid: 12:05 -Naturbevakaren fortsätter att förklara vad som hände på lördagen och föregick polisinsatsen på söndagen.

Åklagaren: "Handlade det om en bil?"

Bevakaren: "Ja. En bil hade åkt in, och en hade åkt ut. Det var bara ett bilspår och nysnö."

Bevakaren berättar också att det såg ut som att något släpats efter bilen "som hoppat och farit".

Åklagaren: "Vad tänkte du om det?"

Bevakaren: "Vi kunde inte se vad det var för något"

Bevakaren säger att han förvissade sig om att personen följt vargspåren. Han tyckte att det var anmärkningsvärt.

Vargspåren visade minst två vargar.

Nu övergår man till söndagen, dagen för ingripandet.

Jag blev uppringd. Det hade bestämts att detta inte såg riktigt bra ut, och vi skulle åka dit med polis", säger han.

Bevakaren skulle åka med en polis.

Han förklarar hur logistiken med polisen planerades i området.

Av vad jag hade hört hade man rekvirerat en polishelikopter. Jag var passiv, det var poliserna som pratade med varandra", säger han.

Bevakaren får frågor om hur många bilspår han har sett åka in i området på söndagen. Men han minns inte mer än att de var fler än ett.

Åklagaren: "Vad hände sen då?"

Bevakaren:"Helikoptern kom ju, och sedan pratade poliserna med varandra.

"Jag sitter passiv. Det är poliserna som sköter det där"

Han berättar att polisen inte kunde ta sig in i området pga snön. De fick i stället vänta ut bilarna inne i området.

Åkl: "När området är människofritt, så att säga, vad hände då?"

Bevakaren: "Vi fick väl mer eller mindre ordern att se vad som har hänt därinne och spåra"

Men innan de hann in mötte han skoterföraren som ville förklara vad han gjort inne i området. -"Jag sa att jag inte är någon polis, jag håller inga förhör, men han ville absolut förklara"

Skoterföraren berättade ändå ingående hur han hade åkt för naturbevakaren. Om att han hade hört om järvspår i området.

Naturbevakaren om vad de gjorde när de återvände till området efter gripandet.

B: "Vi letade folkspår och vargspår"
Å: "Och kanske fordonsspår?"
B: "Ja"

 

Han pekar ut vilka områden kring ån Sexan han spårat av.

Han säger att han hittade vargspår på söndagen som inte fanns på lördagen.

Han säger att det fanns fotspår efter vargspåren.

Fotspåren verkar ha handlat om korta sträckor.

Å: "Vad hände sen?"

B: "Det kom tekniker"

Bevakaren berättar också att man spårade vidare på lördagsspåren under söndagen. Men han har ingen uppgift om hur långt efterföljaren följt vargspåret. 

Å: "Det finns en uppgift om 600 meter i förundersökningen?"
B: "Det kan det säkert vara"

Å: "Såg du något spår efter bäver?"

B: "Nej, det gjorde jag inte. Men jag gick heller aldrig efter ån."

Tid: 12:33 Åklagaren stannar med sina frågor.

 

Tid: 12:34

 Östberg, advokat åt skoterföraren, tar över.

A: "Du har sett varg- och fotspår, men har du följt vargspåren så du vet vart de tagit vägen? Både på lördagen och söndagen?"

B: "Nej"

A: "Du ser inte vart vargen tar vägen?" 
B: "Nej"

Advokat: "Vad är det som är så allvarligt? Du sa: det såg inte bra ut? Vad ser inte bra ut?" 

B: "Nej, men alltså, i området hade en tik fått valpar." 
A: "Ja, men det är inte det vi pratar om. Du ser spår av människa, av varg, vad är det som du menar inte ser bra ut?"
B: "De verkar för intresserade"
A: "Får man inte vara det?"
B: "Jo"
A: "Vad är det för fel?"
B: "Det är inget fel, men vi blev fundersamma"
A: "Det var inte så att du hade en förutfattad mening?" 
B: "Nej, men att åka in på en sådan dålig väg och gå efter vargspår, det var eländigt att gå över, det har jag inte varit med om på..."
A: "Du kan väl inte veta vilka bevekelsegrunder människorna har haft?"
B: "Nej, men det såg ut som att vargen spårats. Några andra spår fanns inte."

 

Not: många frågor i detta förhör och det gick allför snabbt därför är inte alla frågorna med

Tid: 12:43

Advokat Muntzing tar över

I meningsutbytet mellan advokat Östberg och bevakaren pratar de om spåren som naturbevakarna iakttog på lördagen, dagen innan gripandet.

Advokat Müntzing frågar om bevakaren "klampade runt" i området innan polisteknikerna kom in i området på söndagen. 

Bevakaren vänder sig mot ordet "klampa" och hävdar att de var noggranna när de gick runt för att spåra efter gripandet.

Bevakaren säger att han inte vet något mer om tipset som den tidigare förhörde bevakaren ska ha fått.

-Kommer många frågor om vapen 

Slutstyckena urplockade på flera av vapnen, som låg i en bil. En av dem hade inget vapen med sig. 

Ytterligare en som greps befann sig inte i området vid gripandet.

En av advokaterna fortsätter att fråga om varg- och fotspåren på lördagen. "Jo, jag tycker att det var konstigt", säger han.

 

Advokaten frågar hur man ska ungdå att bli misstänkt för jaktbrott om ens egna spår sammanfaller med en vargs i ett revir. Han hänvisar till spåren på lördagen. 
"Det har vi sett hur många gånger som helst. Men det här tyckte vi var speciellt. Det var så utstuderat", säger bevakaren. "De verkade för intresserade i det väglaget som var."

 

Tid: 12:59 -Åklagaren vill ställa några ytterligare frågor till bevakaren. 

Hon vill att han berättar om måndagen den 7 maj.

Han var i området med en polis samt polishund.

Han guidade runt polisen i området.

Ytterligare kartbilder från området visas upp.

En karta visar hur bevakarna spårat efter gripandet.

Den andra hur "spårarbilen" åkte på lördagen, dagen innan gripandet.

 

Tid: 13:06 -Vittnesförhöret avslutas med naturbevakarna

Lunch 13:06 -

Press och åhörare kallas in till rätten tid: 14:06

Förhandlingarna börjar

Tid: 14:12 Åklagaren inleder förhör med naturbevakare

Åklagaren frågar honom vad han gjorde lördagen den 5 maj. 
B: "Jag var tillsammans med två poliser i Orsaområdet för tillsyn, och förebyggande arbete"
På eftermiddagen fick han kontakt med en av naturbevakarna (som hördes tidigare) om de observationer som gjorts vid Tandsjön/Rövarberget. Observationerna var de fotspår, som följt vargspåren vid ån Sexan.
 De beslutade då, tillsammans med poliserna, om att åka tillbaka till området på söndagen den 6 maj, alltså gripandedagen.
Han berättar om hur de åkte med poliserna i området på söndagen.
Bevakaren åkte med en civil polisbil upp till området. Ytterligare en civil polisbil, även den med en naturbevakare i, åkte också upp.
När de placerat sig i området, kom helikoptern. Helikoptern hade då fått visuell kontakt med bilarna och skotern i området.
På marken höll de sporadisk kontakt med helikoptern.
 

Han berättar att de väntade vid en infart/utfart till männen blev uteskorterade ur området och greps. Han berättar att han fick i uppgift av polisen att bland annat fotografera skoavtryck.

Nu får naturbevakaren sätta sig vid en karta och förklara hur han tillsammans med polisen rörde sig under söndagen.

Naturbevakaren berättar, precis som den tidigare, om att en person som kallade sig "skoterföraren" kom till infarten där de stod och berättade hur han kört i området.

Naturbevakaren berättar att han vid en plats hittade utkastade köttbitar. Enligt hans uppfattning var bitarna kastade från en bil, det fanns inget "folkspår" där.

Naturbevakaren redogör för de olika spår han hittat på olika platser i området. Han visar på en karta.
Han berättar att han efter följt spår hittat en plats som såg ut att kunna ha använts som pass, säger han.
Naturbevakaren berättar också att tekniker hittade ett magasin. Han själv hittade också ett magasin.
 
Not: Ingen av dessa magasin kan bindas till någon av de åtalde.
Ett av dessa magasin hittades under en gran utmed en väg i området.
 
Bilder visas nu på vargspår i sand
 
Nu visar åklagaren på upp en bild på en av de köttbitar som naturbevakaren hittade i området.
 

Tid: 14:46 -Man går just nu igenom flera bilder som naturbevakaren tog på olika spår efter gripandet. 

****

14:58 -Hans Östberg, advokat åt skoterföraren, tar över frågorna

Han frågar om naturbevakaren följde något vargspår någon längre sträcka

 

"Nej, bara kortare stumpar", svarar han.

Han hade inte det till uppgift, berättar han om den aktuella dagen.

Han frågar om skoterförarens möte med naturbevakaren och kollega vid en infart/utfart. Han berättar att skoterföraren visade kollegan på en karta hur han hade åkt. 
Adv: "Vart tog den kartan vägen?"
B: "Vad jag förstått togs den om hand av polisen"
 
Tid: 15:10
Advokaten Johan Matz tar över frågorna till naturbevakaren.
Han frågar om olika tider på dagen för gripandet.
 
Tid: 15:12
Advokat Muntzing tar över
Han frågar om anledningen till polisinsatsen på söndagen
Bevakaren berättade om spåren som setts vid Rövarberget. 
Adv: "Vem var det som beslutade om insatsen?"
B: "Det minns jag inte."
 
A: "Behövde ni helikopter?"
B: "Ja, då får man bra översyn"
 
Advokaten frågar varför de tog regnummer på bilar de mötte på riksvägen, och vilken grund de hade för det. Gör ni det vid en vanlig tillsyn, undrar han. 
Den här gången gjorde vi det, svarar han, i samråd med polis.
 
Är det så, att när ni åker upp på söndagen så har ni ett antal namn som misstänks vara med i jakten? frågar advokatern. 
Nej, absolut inte. Jag har aldrig sett de här människorna förrut, svarar bevakaren.
 
A: "Hur kommer det sig att ni gjorde undersökningarna på söndagen?" 
B: "Personerna blev ju gripna. Någon polis hade kontakt med åklagaren, och vi fick då uppgiften att åka in i området och se vad personerna har gjort. Och fota. Och dokumentera." 

Naturbevakarna säger att de inte har någon brottsplatsundersökning, men kortare utbildningar i att säkra spår och hantera saker.
 
En annan advokat tar över. 
A: "Kan du säga när köttet lagts ut? Före eller efter snön?"
B: "Jag skulle tro att det är före snön"
A: "Om jag påstår att det här är utlagt tidigare så skulle du hålla med?"
B: "Jag kan inte säga hur långt tidigare"
Detsamma gäller skinkan och hundgodiset som han hittade
 
Tid: 15:25 -Inga fler frågor till den tredje naturbevakaren. Förhöret avslutas.
 
Paus 10 min
 
Tid: 15:44 Förhandlingarna återupptas och vittnesförhören förtsätter
Förhör av naturbevakare 4
 
Not: Man kallar naturbevakarna för NB 1,2,3,4
 
NB4 kom in i bilden den 7 maj 2012, alltså dagen efter gripandet. Han arbetade, tillsammans med de andra naturbevakarna, med att spåra i området.
NB4 berättar att han hittade spår där en människa följt efter en varg.
Vargens spår var ett så kallat "språngspår". Språng är ett sätt att ta sig fram som de bara använder när de är skrämda, säger han. 
 
Det andra spåret var ett spår från en människa, där han tytt att personen kastat något. "Men det kan jag inte veta", säger han.
Åklagaren stannar. Hans Östberg, advokat till skoterföraren, tar över frågorna. 
Han frågar om det fanns en varg i området den 6 maj. 
"Det kan jag inte svara på", säger NB4.
 
En annan advokat: "Fick du veta vad personerna sagt att de gjort i området innan du åkte ut?"
NB4: "Nej, jag visste inte speciellt mycket."
Advokaten frågar om han såg några bäverspår. 
NB4: "Nej, jag registrerade inga färska bäverspår, fällningar eller matplatser"
Adv: "Hade du sett det om det funnits?"
NB4: "Jag tror det"
 
Men han säger också att han i huvudsak fokuserade på varg- och människospår. 
 
Tid 16:04 -Ytterligare en advokat ställer frågor.
Advokaten frågar: "Vargens språngspår kan väl också tyda på att vargen jagar, inte bara att den är jagad?"
NB4: "Det stämmer"
 
spårar ni i området dagligen, frågar åklagaren. 
"Nej, det kan jag säga, att det har vi inte gjort", svarar naturbevakaren.
 
Advokat Müntzing frågar om någon har undersökt NB4:s påstående om fotspåren som kan tyda på att någon kastat något.

Advokaten menar att det i förhör gjorts gällande att platsen undersökts med hund, men det kan inte NB4 minnas.
 
Tid: 16:09 Förhöret avslutas. 
 
efter lite diskussioner om tider - ni som varit med från början minns att det har uppstått ett fel på en timme kring sms-trafiken - är det dags för nästa vittne. Det är dagens femte och sista naturbevakare som ska höras.
 
Åklagaren frågar hur länge vargarna varit märkta i Tandsjöreviret. Tiken kom 2010 och då var hon redan märkt, berättar bevakaren.
 
Den 7 maj 2012, alltså dagen efter gripandet i området, hjälpte NB5 till med spårning

Den här naturbevakaren ska också gå igenom de spårningar han gjorde i området via kartbilder.
Han berättar att han började spåra vid 10.30 den 7 maj.
Ännu en bild visas upp. NB5 berättar att den visar spår på hur skotern vänt, och att föraren klivit av, gått ner mot en slänt och sedan hoppat på skotern igen. Men inga djurspår fanns i närheten.
NB5 berättar att han spårade skotern i drygt 10 kilometer.
 
Tid: 16:30
Han visar en bild på en sträcka där en varg sprungit i ett gammalt skoterspår, medan ett nytt skoterspår ligger bredvid.
Naturbevakaren får fortsatt frågor om olika bilder på skoterspår han har tagit.
Den sista bilden han förklarar är en bild där ett skoterspår och ett vargspår viker av från varandra.
 
Den sista bilden han förklarar är en bild där ett skoterspår och ett vargspår viker av från varandra.
Han menar att skotern har framspårat vargen.
Är det en och samma skoter? frågar åklagaren. 
Enligt min bedömning är det en och samma skoter som har rört sig i området, säger naturbevakaren.
 
Tid: 16:55 -Advokaten Östberg, som företräder skoterföraren, tar över frågorna.
Han frågar om naturbevakaren haft kontakt med skoterföraren tidigare. Detta bekräftar naturbevakaren. Bland annat har det handlat om iakttagelser av järvspår.
 
Han frågar vad skoterspåren och vargspåren har med varandra att göra.
Naturbevakaren säger att skoterspåren har tillkommit efter vargspåren. 
 
Ingen naturbevakare har kunnat svara på om någon varg funnits i området den specifika dagen, fortsätter Östberg. 
Jag kan bara säga att vargen har rört sig där under den helgen, säger naturbevakaren.
 
Tid: 17:00 -Man diskuterar en av spårbilderna som har visats upp.
 
Det blir lite munhuggning när advokat Östberg frågar naturbevakaren om spår på en luftbild. Naturbevakaren frågar hur han ska kunna känna igen något på en bild som han inte har något med att göra, och som är tagen från luften när han har befunnit sig på marken.
 
Då kan du väl säga det. Jag försöker inte göra mig lustig med mina frågor, det är i högsta grad seriöst", säger Östberg.
 
Paus 10 min
sista vittnet för dagen efter paus
 
Tid: 17:33 -Förhandlingarna börjar 
Håkan Sand ska vittna som sakkunnig i rätten, vargforskare
 
Teknikproblem i rättsalen
 
Tid: 17:38 -
Åkl: "Som jag har förstått ingår Tandsjöreviret i din forskning?"
Vittnet: "Det stämmer"
Han berättar att tiken i reviret föddes 2008 och "utvandrade" till Tandsjöreviret med en hane.
 
Den första kullen i reviret föddes våren 2011, tror han.
Hur många av valparna 2011 fanns kvar 2012? undrar åklagaren. 
Minst 3, som mest 5 vargar fanns i reviret, säger vittnet.
 
Bara de vuxna vargarna var sändarförsedda 2012.
Sändarna var i det här fallet programmerade att hanes position togs varje timme. För tiken en gång var fjärde timme.
Han berättar att vargarna kom in i området kring Rövarberget den 16 april, enligt positioneringen.
Han berättar att hanen slår en älg den 26 april i området.
Positioneringen visar att hanen rör sig mycket kring den slagna älgen den 2 maj.
Den 5 och 6 maj har han rört sig i huvudsak en bit norr om Rövarberget.
Positioneringen är heller inte helt exakt, säger forskaren.
 
Not: Teknikproblem med nyhetschatten - Vi beklagar alla inlägg kommer inte med
 
Tid: 17:47 -
Vargforskaren berättade att tiken födde en kull i lyan, och därefter låg stilla där fram till den 7 maj.
 
Förhandlingarna avslutas för idag och imorgon onsdag 5 november förhörs två poliser i utredningen samt slutpläderingen och vad åklagaren yrkar på för straff.
 
Välkomna onsdag!
 
red/Bella
 

Rättegång 5 nov kl 09.00 -

förhör, slutplädering och yrkandet

 

Hej och välkomna till dag 3 i vargmålet från Mora tingsrätt.

Not: Vi får information om att rätten är lite sena

 

Tid: 09:12 - Just nu diskuterar åklagare och advokater att eventuellt återkalla ett vittne. 

I dag ska en av polisens it-forensiker reda ut problemen med tidsangivelserna i den sms-trafik som några av de tilltalade frågats ut om. 

Enligt åklagaren ska ytterligare en timme plussas på, jämfört vad som tidigare angivits.

 

Osäkerheterna kring tiderna gjorde att man valde att kalla in en it-forensiker som ska reda ut det hela inför rätten.

Tid: 09:15 Nu meddelar den öppna chatten att de ev. kommer att dra ner på rapporteringen.. .. 

Tid: 09:18 - Advokaten Hans Östberg meddelar att han har kompletterande frågor till sin klient, skoterföraren.

Åklagaren meddelar att hon också har kompletterande frågor till tre av de tilltalade.

 

Men först ska alltså polisens expert (it-forensiker) förklara denna timme som skiljer i sms meddelanden.

Not: Man meddelar också att man förkortar vittnet till V

 

Förhöret inleds

Tid; 09:22

En it-forensiker analyserar material i datorer och telefoner, berättar han.

"Telefonens klocka går ungefär en timme efter", säger vittnet om telefonen.
"Man måste räkna om tiden för att få korrekt sommartid"

Man ska lägga på två timmar och 57 minuter för att få korrekt sommartid, säger han. 
Det gick undan lite här när han förklarade. Men telefonen som det har skickats från och till flest sms, ska alltså ha visat rätt tid, men varit inställd fel.

Vittnet går igenom en lista på samtal från en av 45-åringarnas telefoner och förklarar hur den är uppbyggd, med korrigerad tid.

Advokaterna får ta över frågorna. Han frågar om displayen kan visa rätt tid, medan själva telefonen går efter en annan tid. Ja, man kan ha felaktig tid i telefonen utan att veta om det, svarar vittnet.

Telefonen kan ha en egen "intern" tid, som justeras "utåt", så att säga. Hoppas det här är någorlunda begripligt.

En av advokaterna frågar varför detta inte uppmärksammats tidigare. Men vittnet har inte genomfört själva utredningen. Han säger att de tömmer 1000 telefoner om året och 90 procent av dem visar rätt tid.

Tid: 09:38 - Vittnes förhöret avslutas

Advokaterna vill ha exemplar av den sammanställning som it-foreniskern gjort, med rätt tider för sms och samtal i 45-åringens telefon.

Tid: 09:41 -Paus

Not: En kopiering sker nu

Tid: 10:05 -Förhandlingarna startar

Åklagaren ska ställa kompletterande frågor till en av de tilltalade. Det är en 45-åring. Han hördes först av alla i måndags.

Det handlar om hans telefontrafik söndagen den 6 maj den dagen de blev gripna

Detta med anledning av de uppdaterade tiderna i hans samtalslista.

Hon frågar om ett samtal från en medtilltalad strax innan klockan 06 på morgonen. 45-åringen kommer inte ihåg vad de pratade om.

Hon frågar om ett annat sms på morgonen. I sms:et har skoterföraren skrivit att 45-åringen ska ta med sig en annan medtilltalad. "Vad skulle han med på?", frågar åklagaren. "Reka bäver", svarar han.

Ett annat sms. Skoterföraren sms:ar 45-åringen och frågar "har ni spår" klockan 06.26. 
45-åringen: "Det måste vara bäverspår"

Han utfrågas om ett samtal till skoterföraren på sju minuter. 
45-åringen berättar att han kan ha ringt från området kring ån Sexan, när de kört fast med bilen. 
Å: "Kommer du ihåg vad ni pratade om?"
45-åringen: "Det måste vara att vi behövde en skoter, för det gick inte att komma fram med bil"

Ett annat samtal har gått till den medtilltalade 70-åringen. 45-åringen svarar att det samtalet handlade om samma sak, att man behövde en skoter.

Åklagaren frågar om ett antal samtal kring 09.30 till/från en annan medtilltalad, som greps på en annan plats i området den 6 maj 2012. 45-åringen kommer inte ihåg samtalen.

Åklagaren frågar om ett samtal, som varade i en sekund, till skoterföraren vid 10.20-tiden. 
Åkl: "Har du något minne?"
Flera av de tilltalade och några av åhörarna skrattar till. 

45-åringen får återigen frågor om sms:et "Lägg ner varnad" till skoterföraren vid 10.30-tiden. 45-åringen svarar återigen att det handlar om att skotern som kördes var avställd, därför ska sms:et ha skickats.
Ett sms därefter, från en bekant, tas upp. "Polis i Olingskog". 
Åkl: "Men kände du till att det fanns polis i området redan?"
45-åringen svarar med att man ju hade sett helikoptern. 
Åklagaren hänvisar till ett annat sms, som kom tidigare, från en bekant om att polis rört sig i skogsområdet. 
Åkl: "Hur agerar du då?"
45-åringen: "Jag skickade ju sms till xx (skoterföraren)"
 
45-åringen hävdar också att det första sms:et om polis i skogen också var mer av en fråga, eftersom att den bekante visste att 45-åringens sällskap rörde sig i området för att reka bäver.
 
Åklagaren ställer en del frågor om samtal till en "Kamera". Det är en åtelkamera hemma, förklarar 45-åringen.
V: "Men jag kan inte ringa till kameran, det kortet måste sitta i en telefon"
Han frågar sig om kortet kan ha gått till skoterföraren, men han kommer inte ihåg.
 
Not. gäller alltså simkortet
 
Han har också mottagit samtal från signaturen "Kamera" på eftermiddagen, men minns inte samtalet.
 
Hon frågar varför 45-åringen tog med sig vapen ut den dagen. En medtilltalad skulle hjälpa att fixa till det. Men slutstycket fanns inte med. 
Åkl: "Vad gjorde du av slutstycket?"
45-åringen: "Ligger i vapenskåpet hemma"
Åklagaren frågar varför han hade vapnet med. Skulle det repareras i skogen? frågar hon. Han berättar bland annat att kamraten bodde på hans väg hem.
Då frågar åklagaren varför skoterföraren hade sitt vapen med sig. Det låg i 45-åringens bil, utan slutstycke. Det hade föraren med sig. 45-åringen förklarar att föraren inte vill ha det med sig när han körde.
 
Tid: 10.35 -45-åringens advokat tar över.
 
Han frågar om olika tidpunkter med hänvisning till samtalslistan. Han frågar bland annat när skoterföraren anlände till skogen. 
Advokaten frågar om felen på 45-åringens vapen som han uppgett skulle repareras
 
Advokaten: "Slutstycket är ett av de mest väsentliga delarna i ett vapen"
45-åringen: "Det går inte att skjuta utan det"
 
Man går igenom olika bilder på slutstycken i förundersökningen. Advokaten vill att 45-åringen förklarar slutstyckets funktion eftersom "polisen verkar ha missat det". Återigen, för nytillkomna: 45-åringen hade sitt vapen i sin bil, men slutstycket förvarade han hemma i vapenskåpet, enligt honom.
 
Not: Rättens ordförande påpekar nu att detta är frågor som den åtalade redan har svarat på.
Tid: 10:48 -Förhöret avslutas 
 
Förhör med nästa tilltalade, även det en 45-åring.  Rättens ordförande påminner aktörerna om att inte ställa samma frågor som de fick i måndags. 
 
Tid:10:50 Nästa förhör, också 45-åring
 
Åklagaren frågar om fyra samtal mellan honom och den andra 45-åringen kring 09.20-09.40. Han minns inte dessa. Jag hade ingen telefon med sig, svarar han. 
Förhöret avslutas sedan.
 
Tid: 10:53
Nytt förhör med en tilltalad. Jag ska rätta mig, tidigare har jag angett att han var 55 år gammal för att särskilja honom från de andra, men det stämmer inte. Jag såg fel. 50 år är rätt.
Han får också några korta frågor om samtal, men han minns inte dessa. Förhöret avslutas.
 
Skoterförarens tur att svara på kompletterande frågor om telefontrafiken den 6 maj.
Han får frågor om att han lagt sin telefon i en av 45-åringarnas bil. Han hade ingen annan telefon med sig, säger han. Förhöret avslutas.
 
Tid: 10:54
Men hans advokat Hans Östberg har några kompletterande frågor.
 
Han vill komplettera vissa iakttagelser som en av naturbevakarna gjort. Det gäller en bild på skoter- och vargspår som ligger tillsammans. "Han säger att jag har spårat och förföljt varg", säger skoterföraren och visar en av gårdagens bilder. Men skoterföraren menar att hans "förföljande" spår går åt det andra hållet. Alltså att vargen och skotern rört sig åt olika håll.
 
Tid: 11:04 Förhöret med skoterföraren är nu avslutad.
 
Tid: 11:05 -
Nu tar advokaten Åke Söderman upp uppgifter ur slasken om att flera polishundar har rört sig området och avlämnat spår. Samtidigt vill åklagaren göra rätten uppmärksam på att dessa sök skedde en vecka efter gripandet.
 
Not: Nu kommer rätten att ta upp personalia med de åtalade och detta kommer inte att refereras/red
Not: Från rätten meddelas nu att åklagaren kommer att hålla en plädering på ca 15 min./red
Not: Personalia betyder då alltså ungefär biografiska uppgifter/red
 
Not: Det är inte så många i rätten idag, en sidosal öppen men knappast full 
 
Tid: 11:20 - Framme vid pläderingar
 
Not. Nu meddelar rättens ordförande att hon vill ha tidig lunch före pläderingarna/red
Man beslutar sig för paus i fem minuter. Sedan ska åklagaren plädera. Sedan tidig lunch. Till sist: de fem advokaterna.
 
Paus (kort paus)
 
Tid:11:35
Åklagaren inleder sin plädering
 
Tid: 11:36
Hon börjar med att beskriva Tandsjöreviret och alfaparets rörelser i området de aktuella dagarna. "Från den 2 maj till den 6 maj 2012 så lämnar hon inte lyan", berättar hon om tiken.
Genom forskaren har hon också styrkt att ytterligare vargar fanns i området och i livet, säger hon.
Att skoterföraren varit i området 4-6 maj framgår av hans egen berättelse. På fredagen var han där med 70-åringen. På lördagen med 45-åringen, även om 45-åringen har dåliga minnesbilder av det, säger hon.

På söndagen har de fem varit i området på morgonen. Fyra av de som var i området har ingen jakträtt där, säger hon. En av männen åkte från området till ett där han hade jakträtt, ska jag tillägga.
När polishelikoptern blåser in söderifrån är en av männen på ett område där han har jakträtt, lägger hon också till.
 
Kött ligger efter en sandig väg i området. Genom en annan av naturbevakarna har också märkliga spår, som om någon dragit något efter en bil, iakttagits i området.
 
Åklagaren menar att detta har koppling med ett sms från en av de tilltalade om "att dra bäver efter bilen" och "att lägga bitar efter sandvägen". Inte i något sms nämner man någonting som har med bäver att göra, säger hon.
 
Hon menar att de tilltalade har sökt, följt efter och spårat varg. Detta är styrkt menar hon, och genom naturbevakares berättelser har hon styrkt att det inte fanns andra djurspår, säger hon.
 
Hon tar också upp att några naturbevakare sett språngspår från varg.
 
I vilket syfte har detta förföljande gjorts? Det är syftet som är pudelns kärna, säger hon.
 
I 45-åringens bil anträffas två vapen. Ett tillhör honom, utan slutstycke. "Min reflektion är att ett slutstycke är enklare att slänga ut ur skogen än en stor bössa", säger hon. Den förklaring som getts till att vapnen plockats med är så osannolik att den kan lämnas utan avseende, säger hon.
 
Hon tar också upp de passkyttspositioner som en naturbevakare har bedömt sig iakttagit i området. I anslutning till detta hittades pistolmagasin.
 
"Jag gör gällande att det ska rubriceras som ett grovt jaktbrott. Det handlar om jakt på fredat vilt, jag gör också gällande att den av mig förebringade bevisning har föregåtts av omfattande planering och organisering", säger åklagaren och tar upp ett sms som skickats mellan två av männen om att en av de befann sig i Sexdalsvallen, "vad händer?" redan i januari.
 
I det här fallet har vi inget dödat djur. Men det är en ren tillfällighet att polis och naturbevakare kommer in och avbryter jakten innan man har lyckats ringa in lyan. För det håller de på att göra, påstår jag"
 
Straffvärdet för det här brottet är två års fängelse", säger hon.
Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma ifråga, säger hon.
 
Tid: 12.00 Pläderingen avslutad
Not: allt som sades i pläderingen är inte noterad, från press i Mora. Vi beklagar red/
 
Redaktionen beklagar att fel tid visats vid pläderingen, denna är dock ändrad nu/red
 
Lunch fram till kl. 13.00
 
Not: Efter lunch ska advokaterna göra sina pläderingar/red
 
Tid: 13:02 Då är linjen öppen igen och välkomna till denna här eftermiddagen då advokaterna ska inleda.
Först ut Östberg som företräder skoterföraren
 
Han börjar med att ifrågasätta naturbevakarna. 
"Jag kan inte bortse från den känslan. Särskilt inte efter att ha sett helikopterfilmen", säger han. 
Han riktar in sig på uttalanden som gjorts av en naturbevakare i polishelikoptern, riktat mot de tilltalade.
 
Naturbevakarna har ingen objektivitetsplikt, säger han. 
"Det här målet handlar om fem män som påstås ha jagat varg i Olingskog med omnejd. Ni ser på helikopterfilmen att det är ett jätteområde", säger han.
 
Det finns inga vanliga vägar. Han berättar att alla fem var där med sina advokater i oktober för att se hur det såg ut platsen. 
 
Det finns en rad omständigheter som är ostridiga i målet", säger han.
"Fyra av fem hade vapen med sig in i skogen. Men alla gick inte att skjuta med. Det torde också vara ostridigt att två av personerna, xx och xx, att det var en tillfällighet att de var med under dagen", säger han. XX och XX är skoterföraren och 70-åringen.
 
Det var inte planerat att skotern skulle vara med. Den kom in i bilden först efter att de andra kört fast, säger advokaten. Han tar också upp att det fanns lite bensin i skotern, att tänka på i relation till hur stort området är.
 
Det är också ostridigt att man skulle få besök av danska jägare den 7 maj", säger han
Och att en av dem skulle guida danskarna, tillägger han. Advokaten menar att det krävs ordentliga förberedelser innan en bäverjakt, som var tanken att danskarna skulle ut på.
Åklagaren har också vitsordat att bäverjakt skulle ske. 
Jag påstår att han från första början varit fullständigt öppen i sin redovisning om vad han gjort på platsen", säger Hans Östberg om sin klient, skoterföraren. 
Innan han frihetsberövades har han tagit kontakt med polis för att undvika missförstånd, berättar han.
"Det har framkommit att det inte fanns några restriktioner när det gäller att spåra rovdjur", säger han. Restriktionerna gäller om man ska jaga eller ofreda viltet, fortsätter han. "Spårningen som sådan är helt tillåten".
 
Det finns inga uppgifter i utredningen om att varglyans position skulle vara känd, säger advokaten. Vi vet att tiken var stationär och hanen i reviret inte fanns i området när männen var där, säger han också.
 
Vi vet inte om det fanns andra vargar i området när männen var där, säger advokaten, och tillägger att man inte sysslar med tro i brottmål.
 
Advokaten pratar länge om spårning och landar i följande slutsats: "Att herrarna skulle ha spårat och följt varg är motbevisat genom åklagarens egen bevisning." Det har inte funnits någon varg i området, därför kan den inte ha spårats.
 
Not: Grimsö hade bekräftat att det fanns en hane i området men att den då inte fanns där under dagen./red 
 
Hur ska skoterföraren ha kunnat spåra utan bensin och utan att kunna kommunicera med de andra? frågar advokaten.
 
Att man varit ute i naturen tillsammans tiden innan är inget konstigt. Min klient är ute i naturen nästan varje dag, säger advokaten.
 
Det här är fem personer med geuint vilt- och naturintresse. Man ska vara försiktig med att påstå att något är konstigt och orimligt i sådana sammanhang, säger han.
 
En av de tilltalade sade att det här var årets första fina vårdag, säger advokaten.
 
Det som krävs för en fällande dom i ett brottmål krävs robust bevisning", säger han. "Det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel."
 
En sak som har slagit mig under rättegången är: varför spärrade man inte av området?" säger advokaten. "Vi har ingen aning om hur många som har gått runt där"
Det är min bestämda uppfattning att bevisningen brister på flera punkter. Min samlade bedömning är att åtalet ska ogillas, säger han.
Jag instämmer till fullo i vad min kollega har sagt", säger nästa advokat. Han företräder en 45-åring.
Dessutom riktar han kritik mot åklagaren.
 
"Frågan är om naturbevakarna ska bedriva förundersökning? Svaret är definitivt nej."
Han menar att helikopterfilmen visar att de brister i objektivitet och läser upp citat, sagda av en naturbevakare om de tilltalade i filmen: "helt klart på flykt", "de är skärrade"
"Om man går in på det här sättet i utredningen så blir det inte bra", säger advokaten.
 
Not: Advokaten går nu in på 45-åringens slutstycke/red 
 
45-åringens slutstycke saknades ju i hans vapen, som låg i en bil.
"Fyra vapen är med på resan. Två av dem är inte funktionsdugliga", säger han och menar att de inte kan ha utfört någon jakt. "Man har spårat", säger han.
 
 
Advokaten menar att man måste ha förståelse för att jägare vill ha koll på spår om varg finns i området.
 
Han tar också upp detta med jakträtter. Flera av männen hade inte jakträtt i området. Men advokaten påpekar igen att männen rekade bäver, och om man hittade något så skulle man lösa gästkort.
Åklagaren har inte styrkt åtalet vad gäller samtliga delar, säger advokaten. "Åtalet ska lämnas utan bifall", avslutar han.
 
 
Tid: 13:51 Advokat Muntzing
Inte lätt att hålla plädering efter de två andra. Jag håller dem i alla delar", säger han
Han berättar att han själv fått sms om "varg på väg" och "varg på gång" när han jagat. Det är såna sms åklagaren lägger stor vikt vid, säger han. Det är inget konstigt, tillägger han.
Det är skillnad på stad och land", säger han. Hur man reagerar och agerar
Det är inga konstigheter att man åker ut och tittar på spår"
Det finns inte alltid så mycket att göra på landsbygden, säger advokaten, och tillägger att man inte kan gå på McDonalds eller opera. Han lockar fram leenden både hos rätten och bland åhörarna.
Polis och åklagare har haft alla chanser att säkra mer bevis än vad man har gjort. "Det här är, och då ber jag om ursäkt åklagaren, en hafsig utredning", säger han.
Han menar att naturbevakare, utan utbildning, har fått göra platsundersökningen.
Det är väl klarlagt att de hade förutfattade meningar när de gick in i utredningen", säger han.
 
Min klient kommer till platsen av en tillfällighet, säger advokaten Müntzing.
 
Åklagaren har inte ställt en enda fråga om hur klient placerat sig för att skjuta. Dessutom är det så att min klient inte ens hade vapen med sig, säger advokaten.
Kan man vara så dum så man beger sig ut för att jaga varg i spårsnö i ett välbesökt område, med hjälp av snöskoter? frågar advokaten retoriskt.
 
Not: Vi ber om ursäkt för tekniska problem
Tid: 14:07 tillbaka
 
Kan man vara så dum så man beger sig ut för att jaga varg i spårsnö i ett välbesökt område, med hjälp av snöskoter? frågar advokaten retoriskt.
Det är på gränsen till insinuant att säga att någon av de tilltalade kastat ut sitt slutstycke, säger han om åklagaren. Varken polis, hundar, naturbevakare har hittat något som skulle tyda på detta.
Advokaten tar upp köttbitarna som hittats i skogen. Han menar att köttet inte har undersökts, vi vet inte vilket kött det är ens.
Advokaten: "Min klient yrkar frikännande dom"
 
Tid: 14:09 Paus 10 min
 
****
 
Tid: 14:26 - Advokat Söderman inleder
Jag vet inte vad som är mest upprörande med den här utredningen", inleder han.
Jag menar att åklagaren inte har kunnat styrka att någon begått brott". Han berättar att hans klient inte varit i det området där det påstådda brottet ska ha begåtts.
Det finns inga bevis, det här är ett så kallat indiciemål", säger han.
Advokaten riktar in sig på att hans klient fanns på en annan plats än de gripna i fordonen den aktuella dagen, norr om de andra. 
"Nu påstår åklagaren att min klient har placerat sig vid en vargväxel. Jag trodde inte mina öron", säger advokaten och syftar på åklagarens plädering. 
"Varg har rört sig efter ån, men vi bestrider att det finns någon vargväxel"
Han har inte haft någon kontakt med de andra, inte heller med mobil, säger advokaten.
Det finns ingen teknisk bevisning som binder honom till något brott", säger advokaten. Han satt på ett pass 1, 3 mil från området, allt faller på sin egen orimlighet säger advokaten.
Advokaten går in på naturbevakarnas roll i utredningen. Det är inte konstigt att de agerar, men det färgar dem i det här fallet, säger han.
Det finns all anledning att ifrågasätta deras uppgifter säger han.
Åtalet mot min klient ska ogillas, säger han.
 
 
Tid: 14:33 - Sista advokaten, Johan Matz, tar över. "Jag ska försöka låta bli att upprepa vad de andra har sagt", säger han.
Han ifrågasätter att det skulle rört sig om någon omfattande planering. Skotern kom in i bilden för att de hade kört fast.
Det enda som har styrkts är spårning av varg, säger advokat Matz, men den var inte olaglig. 
Han håller med advokat Östberg om att det aldrig bevisats att det faktiskt funnits varg i området den aktuella tiden/dagen. 
"Det är inte brottsligt att befinna sig på fel plats", fortsätter han, "även om det funnits varg". Han vill också att åtalet ogillas.
 
Nu är pläderingarna slut och kostnadsberäkningar görs
Dom i målet är den 26 november kl 14.00
 
Tack alla som visat intresse!
redaktionen/Bella