DALARNAS LOKAL AVDELNING

Styrelsens sammansättning 2023-24


Ordförande

Ann-Sofie Werf

oryx59@hotmail.se

Mobil: 0705-920 057


Vice Ordförande

Nils Björklund

nils.bjorklund@telia.com    

Mobil: 0706-337 054


Sekreterare

Rune Werf

rune.werf@hotmail.se 

Mobil: 0738-222 340 


Ledamot

Lars Erik Nord

mobil: 0761-000 019

kaliber.12@hotmail.com 


Ledamot

Sven-Olov Åsberg

sven-olov.asberg@telia.com

Mobil 070-591 58 86


Ersättare

Jörgen Albinsson

Anders Hermansson


Revisor

Ordinarie

Gracjan Klopotek-G

gracjan.klopotek@gmail.com 

Ersättare

Knuts Gunnar Hansson

mobil: 0707-470 815


Valberedning

Goth Bertil Eriksson sammankallande

Ann Hermansson

Lennart Sacredeus