Verksamhetsåret 2021

 

Ordet är fritt

 

Text: Tobias Albinsson, Ny rovdjurspolitik riks

 

Ordet är fritt - Jag har tröttnat! Läs vidare här»

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Verksamhetsåret 2020


 

April 2020 riks

Under tre timmar behandlade riksorganisationen sitt årsmöte via telelänk och uppkoppling till riksstyrelsens ledamöter, revisorer, valberedning samt de medlemmar som anmält sitt intresse. Allt fortlöpte bra, där man behandlade de sedvanliga punkterna, motionsbehandling samt skrivelser. Avtackningar hann man med också där kansliet hade ordnat gåvor i förhand som skickats till de respektive. Ordförande för mötet hade tillfrågats Lennart Sackreus från Mora.  

 

 

Publicering 2020 04 28 tid: 11:22:28

 

Folkaktionen Ny rovdjurspolitik ändrar föreningsnamn

Stämman för organistionen beslutade lördagen den 25 april, att ta bort Folkaktionen i namnet Folkaktionen ny rovdjurspolitik. En av anledningarna är den kritik från medlemmar runt om i landet, som man träffat på mässor och utställningar, där man utryckt hur dom tänker om namnet folkaktionen.

Under årsmötet 2019 i Torsby fanns där arbetsgrupper som diskuterade och förberedde styrelsen och stämman 2020, inför förslaget och ändringen. Många människor undrar vad folkaktionen är, och många anser att namnet har en negativ framtoning och kan uppfattas och vi kan ses som en extremorganisation.

Motioner i namnändringen framfördes från lokalavdelningar, och beslutet blev bifall till motionerna. Stämman tog härmed ett historiskt beslut att ta bort namnet Folkaktionen och endast heta Ny rovdjurspolitik

 

 

Maj-Augusti 2020

Ställdes samtliga mässor in i Sverige med anledning av pandemin.

Ny rovdjurspolitik skulle ha varit på Tullgarn, Västgård, Lycksele och Sunne.

Vi har förhoppningar att kunna genomföra nästa års mässor.

 

Augusti 2020

Bestämde vi att ordförande Leif Joelsson åker en runda och besöker de lokala klubbarna vi har. Resan började med besök på kansliet med genomgång för kommande höstarbete. Vidare på resan gick till Dalarna och Härjedalen för besök. 

För övrigt har riks haft styrelsemöten via telelänk.

 

Insändare och debatt/ 2020-

Ordet är fritt

Text: Tobias Albinsson, Ny rovdjurspolitik riks

"Jag har rejält tröttnat på allt fokus som läggs på de faktiska angreppen och de direkt dödade tamdjuren. Varför glöms allt runt omkring av - alltid ?!

Ibland, eller t.o.m ofta kan de direkt dödade djuren vid angrepp av rovdjur vara bara en bråkdel av de problem och konsekvenser rovdjurens närvaro kan orsaka.

I Sverige tvingas man vare sig man vill eller inte leva med rovdjur. I detta inlägg pratar jag om främst varg, björn, järv och lo.

Att hundar angrips, skadas och dödas av främst varg - det vet vi.

Att får, getter, renar, nötkreatur, hästar mm mm angrips och dödas av samtliga fyra ovannämnda rovdjur - det vet vi också. Men det många inte vet, eller i alla fall inte pratar om är alla de skador rovdjuren orsakar som nödvändigtvis inte är ytligt skadade eller döda tamdjur.

För att försöka förklara vad jag svamlar om.. en gård med 100 betäckta tackor och 150 lamm angrips av varg under flera tillfällen en längre period. Totalt dödas 20 får. Djuren blir stressade. De rör sig mer. Hälften av tackorna kastar sina foster, kropparna säger ifrån - de orkar inte med. De minskar också i vikt - de 150 lammen tappar var och en några kilo vardera eftersom de inte betar som de bör. Alla tackor går inte i brunst - och året därpå blir det utebliven betäckning igen. Här fortsätter ordet är fritt»